Het is met heel veel trots dat ik jullie onze kandidatenlijst mag voorstellen. Na zes jaar bestuur, waarbij we de ruwbouw van ons huis hebben gezet, kunnen we de volgende periode eindelijk beginnen aan de afwerking. Samen met een hele groep van enthousiaste Kruibekenaren, van alle strekkingen en leeftijden, hebben we de laatste maanden hard gewerkt aan een ambitieus programma voor 2019 - 2024. Vijf thema's zijn voor ons van belang: een (t)huis voor iedereen, een woonplaats die bruist van het leven, maar die tevens veilig en sociaal is. En waar we goed besturen met jouw belastinggeld.

Een programma dat we samen met zoveel mogelijk Kruibekenaren willen uitvoeren. Door te werken met een sterke administratie, door goed te luisteren, door open te communiceren, door verstandig te investeren en door krachtig te beslissen. De voorbije zes jaar zijn we hier al mee gestart. Het is niet altijd gemakkelijk geweest om veranderingen te brengen, maar samen met mijn ploeg zijn we hier goed in gelukt. We willen ons beleid nu verder zetten en SamenVoorKruibeke heeft me gevraagd om terug onze ploeg aan te voeren als kandidaat-burgemeester.

De laatste maanden hebben we reeds veelvuldig gecommuniceerd over ons programma. De vijf thema's werden reeds via aparte folders bij je gebust. Eentje gemist? Geen probleem: je kan alles ook terugvinden op onze website (www.samenvoorkruibeke.be). Sowieso zullen we de folders de komende weken opnieuw bij jullie binnen steken. Immers - enkel een goed geïnformeerde burger kan goed kiezen.

Samen met mijn ploeg reken ik op je steun.

JOS STASSEN

Burgemeester van Kruibeke
Kopman SamenVoorKruibeke

De voorbije zes jaar heb ik als schepen met heel veel enthousiasme de noodzakelijke nieuwe klemtonen kunnen leggen. Een goede samenwerking tussen de onderwijsnetten, wegwerken van de wachtlijsten, een nieuwe kinderopvang, aandacht voor de zwaksten in onze samenleving en nieuwe speelpleintjes waar elk gezin zich op vakantie kan voelen. De komende zes jaar wil ik de plannen die klaar liggen verder uitrollen en ervoor zorgen dat in onze gemeente iedereen mee is. Samen met de Ploeg van de Burgemeester kunnen we dit waarmaken.

Een persoon in nood helpen kent geen politieke kleur. De situatie van de zwaksten in onze gemeente proberen te verbeteren en de werking van ons rusthuis financieel gezond maken, daar ben ik de laatste zes jaar voor gegaan. Ik ben dankbaar dat ik heb mogen meehelpen als lid van de OCMW-raad om diegenen die het nodig hebben in onze samenleving beter te ondersteunen. Gezond verstand, boerenlogica, sociaal en constructief beleid met rechten en plichten voor iedereen. Daar sta ik voor.

Met deze ploeg wil ik verdergaan op het elan van de voorbije 6 jaar: inzetten op een energiezuinig beleid, ondersteunen van lokale ondernemers, verbeteren van de mobiliteit voor fietsers en vooral ook levende dorpskernen waar à lle Kruibekenaars 'geire' samenkomen. Als vader van twee dochters en gewezen groepsleider van Chiro Inzet Bazel vind ik een jongeren- en gezinsvriendelijke gemeente heel belangrijk. Mijn aandacht gaat dan ook uit naar het creëren van speelruimte en veilige schoolomgevingen

Sinds SamenVoorKruibeke mee in het bestuur zit, merk ik dat ons dorp meer leeft, bruist en beweegt dan ooit tevoren. Er wordt geluisterd naar de burgers en iedereen telt mee! Ik word aangetrokken door de groene en positieve ingesteldheid van onze partij, het woord 'samen' dat zo veelzeggend is. Een warm tegengewicht voor de verzuurde en ieder-voor-zichmentaliteit in de samenleving. Daarom wil ik me als geëngageerde vrouw graag mee inzetten voor De Ploeg van de Burgemeester!

Ik wil voortzetten wat er 6 jaar geleden begonnen is. Het gevoel van samenhorigheid en een thuis voor alleman is zeer belangrijk voor mij. Inzetten op eenzaamheid en armoede in de maatschappij, algemene betrokkenheid van burgers verhogen en onze culturele verenigingen maximaal ondersteunen. Rupelmonde, het dorp waar ik al heel mijn leven woon, moet opnieuw de parel van Kruibeke worden. Dit kan door de ambitieuze plannen van SamenVoorKruibeke uit te voeren.

Als ingenieur tracht ik dagelijks nieuwe oplossingen naar voor te brengen. Dit out-of-the-box denken wil ik ook gebruiken om Kruibeke nog beter te maken. Gestimuleerd door de vele waarom-vragen van mijn twee zonen, hoop ik onze gemeente samen met de Ploeg van de Burgemeester klaar te maken voor de toekomst. Een toekomst met een plek voor alleman met bijzondere aandacht van mij voor cultuur, energie & duurzaamheid, gezonde gemeentefinanciën en jeugdbeleid.

Als geboren en getogen "Repmondenas" wil ik meewerken aan een gemeente waar een nieuwe wind door blijft waaien, maar die toch zijn charmes en eigenheid behoudt. Goed besturen, goed communiceren en ambitieuze projecten kunnen hand in hand gaan, met respect voor onze geschiedenis en onze tradities. Zoals Carnaval. Een gemeente waar iedereen zich thuis kan voelen en iedereen welkom is. De Ploeg van de Burgemeester is de ideale plek om dit te realiseren.

Ik wil het beste voor het dorp waar ik ben opgegroeid en waar ik nog steeds woon. Ik hou ook van een uitdaging zodat ik kan bijleren en ervaring opdoen. De ideale combinatie dus om mijn eerste stappen te zetten in de politiek. Als enige student heb ik een aanvullende visie op de rest van de ploeg. Als voetballer ben ik iemand die teamwork voorop stelt, iets wat in deze ploeg niet zal mankeren. Ik ben trots dat ik deel mag uitmaken van SamenVoorKruibeke en ik op deze manier mee kan 'bouwen' aan uw en mijn thuisdorp.

Ik heb mijn eigen toneelgroep in Kruibeke, en ik hou er van om met mensen te praten, ongeacht hun leeftijd. Op deze manier leer je zoveel van elkaar. Ik wil een Kruibeke waar mensen er voor elkaar zijn. Een Kruibeke ook waar er aandacht is voor cultuur en waar verenigingen effectief ondersteund worden. Met SamenVoorKruibeke kunnen we dit waarmaken omdat we slechts één doelstelling hebben: van Kruibeke een betere en warmere gemeente te maken.

Nu ik gezien heb waar Samen- VoorKruibeke voor staat, ben ik meer dan overtuigd dat ik deel wil uitmaken van deze ploeg. Ik ben een alleenstaande man met fantastische vrienden, die dankzij onze jeugd hier in Bazel uitgroeiden tot een hechte gemeenschap. Plaatsen om samen te komen en feesten te geven zijn er te weinig in Bazel en ik wil me hier dan ook voor engageren de komende 6 jaar. Odin, mijn hond, is mijn trouwe metgezel. Ik ga voor dierenwelzijn binnen onze gemeente, want een gemeente zonder respect voor dieren is maar een koude gemeente.

Een bezige bij, zo kan je mij wel noemen! De KLJ, daar heb ik sinds m'n elfde menige uurtjes doorgebracht, als lid maar ook 7 jaar bij de leiding. Daarom dat ik nu ook graag meega als kookouder op kamp. Mijn studie, gezinswetenschappen, heeft me leren omgaan met gezinnen en kinderen en met hun vele noden, ook hier in Kruibeke. Ik zie dat met SamenVoor- Kruibeke de juiste mensen de touwtjes in handen hebben om hier stappen in vooruit te blijven zetten.

Naast het potentieel dat er in ons dorp huist, heeft de goesting om het nog beter te doen me overtuigd om voor deze lijst op te komen. Jong vaderschap, zin voor organisatie, een portie humor en zelfrelativering, een open geest uit de creatieve sector en tot slot: gezond boerenverstand. Dat alles moet de basis vormen voor de weg die ik verder wil inslaan met ons Kruibeke. Bij SamenVoorKruibeke krijg ik de ruimte om zonder een politieke kleur of voorkeur de dingen bij naam te noemen en voel ik me thuis bij hetgeen zij voor staan. Geweldig toch? Ik zie jullie dan op 14 oktober? Veel leute, René.

Als jonge en geëngageerde mama, recent woonachtig in de gemeente waar inderdaad lieve mensen wonen, zet ik me graag in voor het verder uitbouwen van een groene gemeente en gezellige gemeenschap. O.a. met de Buurderij maak ik de Kruibekenaars graag bewust van het belang van eerlijk, lokaal en milieubewust geproduceerd voedsel, en het zo duurzaam mogelijk tot bij de gebruiker brengen daarvan.

Als oud lid van Jeugdhuis Ter Walle en lokaal ondernemer, steun ik voluit de Ploeg van de Burgemeester. SamenVoorKruibeke verzamelt voor mij het beste van onze gemeente. De kracht van het ondernemen, het warme sociale en de aandacht voor onze leefbaarheid. Dagelijks ervaar ik het verschil dat een goed bestuur kan maken met betere wegen, goede scholen voor mijn kinderen, een goede administratie en een ondernemingsvriendelijk klimaat. Dit beleid moet verder gezet worden.

Ik ben geboren en getogen Rupelmondenaar. Opgegroeid met kunst en onderwijs, wil ik me blijven inzetten voor een mooi Rupelmonde, gezellig Bazel en een kunstzinnig Kruibeke. De Polders van Kruibeke verbinden onze drie dorpen, en verdienen ook een toegangspoort in Rupelmonde. Deze toegangspoort, samen met de herinrichting van onze dorpskern, zal zorgen voor de nodige zuurstof die Rupelmonde verder zal doen heropleven.

Als gewezen Chiroleider, kernlid van jeugdhuis Ter Walle en ondervoorzitter van de ouderraad van de school van mijn kinderen, wil ik meewerken aan een Kruibeke waar iedereen zich thuis voelt, en waar een plaats is voor de jeugd. Ik heb ervaren dat de schoolstrijd in Kruibeke met SamenVoorKruibeke plaats heeft gemaakt voor samenwerking, en dat eindelijk de nodige investeringen gebeuren om van Kruibeke een meer leefbare gemeente te maken. De Ploeg van de Burgemeester verdient mijn steun.

Het positieve verhaal en de toekomstvisie van SamenVoorKruibeke spreken mij aan. In het verleden werd in de Kruibeekse politiek teveel gekeken naar de zaken waar we het niet over eens waren, en werd dat uitvergroot. Nu wordt er gekeken naar wat ons verbindt, naar waar we kunnen samenwerken. Dit bestuur komt niet naar buiten met ruzies, en dat is goed. Luisteren naar de burgers, goede dossiers maken en dan verstandig beslissen, dat is SamenVoorKruibeke, en daar wil ik me voor inzetten.

Door mijn inzet in het verenigingsleven van Kruibeke en in andere diverse Kruibeekse organisaties, en door mijn activiteiten als zorgclown, leerde ik dat communicatie tussen mensen de basis is van alles. Echt contact doet wonderen. Als er dialoog is, is er hoop. Door met elkaar te praten en begrip te hebben voor andere standpunten kan je uiteindelijk komen tot een hechte groep mensen, die uitmondt in een hechte gemeenschap. SamenVoorKruibeke biedt die mogelijkheden, en daarom wil ik deze beweging ten volle steunen.

Vanuit mijn beroep als vroedvrouw is zorgen voor het nieuwe leven essentieel. Ik ben dan ook begaan met de toekomst van onze jongeren. SamenVoorKruibeke legt hier de juiste prioriteiten voor mij: ze is ambitieus als het gaat over klimaat en energie. De uitbouw van de Polders van Kruibeke en de ondersteuning voor de lokale horeca hebben echt onze dorpen opnieuw tot leven gebracht. Maar het werk is nog niet af. Daarom wil ik graag samen met de ploeg van SamenvoorKruibeke verder werken.

Ik stond altijd achter de schermen klaar om nieuwe projecten op te starten. Zo heb ik mee 'Repmond Rock', 'Het Laatste Oordeel', 'Den Tingel', 'WOG', 'TIJ', 'Tingelrock' en 'De Atlascollectie' uit de grond gestampt. Nu treed ik op de voorgrond. Ik wil nu ook de Kruibeekse politiek laten bewegen om Rupelmonde een grotere stem te geven, en om mijn expertise door te geven aan onze jeugd en zo Kruibeke cultureel meer op de kaart zetten.

Als overtuigd christen en lid van de Kerkfabriek en het koor, geloof ik sterk in de verbindende kracht van SamenVoorKruibeke. Als ik kijk naar de realisaties, dan merk ik dat de Ploeg van de Burgemeester deze waarde deelt. Veel inzet voor het overleg, goed luisteren, samenwerken, stimuleren en steeds het positieve zien bij de andere. Hand in hand, samen gaan voor een beter en mooier Kruibeke, dat is waar ik voor sta.

Het blijft boeiend om vast te mogen stellen dat, wars van religieuze en maatschappelijke overtuigingen, een beweging tot stand is gekomen waarin zowel "ouderen" maar ook heel veel jongeren zich aangesproken voelen. De voorbije zes jaar werden onder leiding van onze burgemeester enorme stappen gezet en energie gestoken om een aantal zaken en dossiers in beweging te krijgen. Daarom verleen ik opnieuw mijn volledige steun aan de Ploeg van de Burgemeester.

Ik wens de dynamische en enthousiaste ploeg van SamenVoorKruibeke te ondersteunen. Als ervaren gezondheidswerker, met een unieke professionele periode in Afrika samen met mijn gezin, wil ik me graag engageren voor de kwetsbaren in onze leefgemeenschap, jong en oud. Ik wil graag een rol spelen in het comité dat zich over hulp en ondersteuning aan deze mensen buigt. Als moeder en oma wil ik graag zorg centraal stellen, met respect voor de eigenheid van elke mens.

Ik ben reeds 12 jaar actief in de gemeentepolitiek waarvan 6 jaar in het team van SamenVoorKruibeke. De gedrevenheid die ik mocht ondervinden om van Kruibeke een sociaal, leefbaar en bruisend dorp te maken, maakt van SamenVoorKruibeke een uniek project. Deze ploeg van geëngageerde Kruibekenaren is uniek; jong en oud, groot en klein, dokwerkers, ambtenaren, dokters en zelfstandigen die samen maar één doel hebben: van Kruibeke een betere plek om te wonen maken. Daar wil ik me opnieuw achter zetten.