logo samen voor kruibeke

Samen verder bouwen aan...
een (t)huis voor alleman

Kruibeke is een prachtig dorp. Dicht bij Antwerpen, aan de Schelde, hebben we enorme mogelijkheden om te leven, te ontspannen en te wonen. De voorbije jaren startten we een heel ambitieus programma dat Kruibeke klaar moet maken voor de 21ste eeuw. We investeerden al zeer veel, en heel wat goedgekeurde projecten staan in de steigers. Maar om alle ambities waar te maken, hebben we meer tijd nodig. Daarom klinkt onze kernboodschap ook even eenvoudig als daadkrachtig: “Samen Verder Bouwen”.

We gaan er voluit voor om de dorpskernen terug te geven aan de Kruibekenaar. Dit wil zeggen dat we maximaal voorrang geven aan fietsers en voetgangers. Brede voetpaden, éénrichtingsverkeer waar het veiliger moet, parkings op wandelafstand buiten de kern en kortparkeren erbinnen. Door middel van veralgemeende 30km/u-zones, geven we de kernen terug aan bewoners en handelaars. Verkeersveiligheid wordt één van onze topprioriteiten. We engageren er ons ook voor om, in samenwerking met de middenstand, de juiste omstandigheden te creëren zodat ook winkels, horeca, kleine ondernemingen en nijverheid wel varen bij ons Kruibeke-in-verandering. We bouwen Kruibeke verder uit als administratief centrum. We maken ons sterk dat het grondig renoveren van het gemeentehuis een noodzaak is om het eindelijk te laten aanvoelen als het huis en thuis van alleman. Dit alles aangevuld met een gerenoveerd dorpsplein waar winkelen en wandelen hand in hand gaan. Bazel en Rupelmonde versterken we opnieuw in hun cultuur-historische en toeristische waarde.

De terreinen van voormalig rusthuis Altena en het oud Gildenhuis in Rupelmonde hebben het potentieel om heel nadrukkelijk het dorpsbeeld en de dorpservaring te bepalen. Hier streven we naar een gezonde afwisseling van bewoning, middenstand, horeca, een ontmoetingsplek en een wijkgezondheidscentrum. Net zoals in Bazel, ontspan je binnenkort ook gewoon kwalitatief rond de kerk van Kruibeke en Rupelmonde.

Jonge gezinnen kunnen betaalbaar bouwen en wonen in de gebieden die we daarvoor al voorzagen. Gezinnen en hun kinderen zullen vlak bij huis buiten kunnen spelen op de speeltuintjes of picknicken op de groene pleintjes. Wat groen is, houden we groen. En gebieden voor landbouw stellen we veilig voor deze en komende generaties. Goed om wonen en leven, een (t)huis voor iedereen, wil ook zeggen: goed voor mens en natuur. Wereldwijd staat hernieuwbare energie terecht hoog op het agenda. Dus ook in Kruibeke. We willen als gemeente zo weinig mogelijk CO2 uitstoten. Daarom voorzien we voor jullie graag laadpalen voor auto’s en fietsen en lopen we als vanouds voorop om de vervoersalternatieven voor de auto te versterken. Delen is het nieuwe hebben. En het is een noodzakelijke mentaliteit om de druk op Moeder Natuur te verminderen. Vele Kruibekenaren zijn dat idee al genegen. Daarom zullen we ook volop bewoners ondersteunen die deelprojecten opzetten of zich erbij aansluiten. We denken hier bijvoorbeeld aan zonnepanelen, auto’s, fietsen en windmolens.

SamenVoorKruibeke ziet zichzelf als een ploeg, een team, met maar één agendapunt : Kruibeke beter maken. Die ploeg, dat zijn wij en jullie samen. De burgemeester is onze coach; een coach die steeds klaarstaat, open communiceert, goed luistert, slim bijstuurt, fietst tussen zijn burgers en zijn beste mensen het veld in stuurt. En die beslist wanneer nodig.

SamenVoorKruibeke, dat is ‘de ploeg van de burgemeester’.
En oh ja, wij besturen én wonen hier geire. Effenaf!