logo samen voor kruibeke

Samen verder
bouwen aan...
een veilige leefomgeving

Onze generatie heeft nog nooit in zo’n welvarende en veilige omgeving mogen opgroeien. We blijven al bijna 75 jaar gespaard van oorlog in West-Europa. Een unicum in onze geschiedenis. We zijn ook nog nooit zo welvarend geweest. En toch is dat niet het gevoel dat je krijgt wanneer je dagelijks de televisie opzet, of de krant open slaat. SamenVoorKruibeke is dan ook heel erg begaan met onze veiligheid, vanuit het idee dat iedereen mee een deel van die veilige leefomgeving kan en moet vormen.

Daarom hechten we onder andere heel veel belang aan verkeersveiligheid en mobiliteit. We geven de dorpskernen graag terug aan fietsers en voetgangers, door er overal een zone 30km/u van te maken. Tevens zullen we voetpaden verbreden, een goed verlichte fietssnelweg in onze Polders aanleggen en trajectcontroles invoeren om sluipverkeer tegen te gaan. We nemen ook als gemeente de Burchtstraat over, zodat we daar eindelijk de ‘o zo nodige’ veiligheidsingrepen kunnen doen.

En met de aankomende werken aan de Antwerpse ring, nemen we verder het voortouw om alle mogelijke alternatieven voor Koning Auto te promoten: de waterbus, de veerdiensten, het organiseren van autodelen en het voorzien van laadpalen voor je elektrische fiets en wagen. In de omgevingen van scholen en verenigingen maken we straten zo goed als mogelijk verkeersvrij bij het begin en einde van de activiteit.

Waar jouw levenskwaliteit en het veiligheidsgevoel worden aangetast, treden we meteen op. De politie zal dankzij z’n wijkwerking nog dichter bij je staan. Om kleine problemen snel bij de wortel aan te pakken. Om de vinger aan de pols te houden over het wedervaren op pleinen en straten. Om kordaat op te treden waar nodig.

Ons brandweerkorps, al jaar en dag wijd en zijd bekend omwille van z’n befaamde vrijwilligerswerking, brengen we onder in een nieuwe kazerne. Zo kunnen zij jouw probleem vanuit een goede uitrusting en uitvalsbasis aanpakken. Dit als resultaat van onze intensieve samenwerking met de omliggende gemeenten uit de brandweerzone. Een schoolvoorbeeld van goede samenwerking en slim investeren ten voordele van onze gemeente; twee pijlers van de ploeg van de burgemeester.

Kruibeke kende zijn laatste grote overstroming op 27 februari 1990. Sindsdien bleven we grotendeels gespaard van rampen. Met de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied in onze polders is jouw waterveiligheid en die van jouw komende generaties verzekerd. We blijven met Vlaanderen actief samenwerken om die zekerheid nog te versterken. De Polders zijn van ons, al eeuwenlang, en ze blijven van ons. Elke dag meer en meer.

SamenVoorKruibeke ziet zichzelf als een ploeg, een team, met maar één agendapunt : Kruibeke beter maken. Die ploeg, dat zijn wij en jullie samen. De burgemeester is onze coach; een coach die steeds klaarstaat, open communiceert, goed luistert, slim bijstuurt, fietst tussen zijn burgers en zijn beste mensen het veld in stuurt. En die beslist wanneer nodig.

SamenVoorKruibeke, dat is ‘de ploeg van de burgemeester’.
En oh ja, wij besturen én wonen hier geire. Effenaf!