logo samen voor kruibeke

Samen verder bouwen aan...
een sociaal en verbonden
Kruibeke

Kruibeke zal sociaal zijn,.. of het zal niét zijn. We geloven als ploeg van de burgemeester in de kracht van onze gemeenschap om samen een doel te bereiken en problemen te overwinnen.

Iedereen, ook wie moeilijkheden van welke aard ook ondervindt, heeft recht op een kwalitatief leven. Daarom gaan we resoluut voor een betaalbare oude dag in eigen gemeente. De samenwerking met vier andere Wase gemeenten op dit terrein – schaalvergroting dus – garandeert betaalbare rusthuisplaatsen. En we ondersteunen verder ook de uitbouw van meer assistentiewoningprojecten, zodat Kruibekenaren zolang het mogelijk is hun eigen thuis kunnen blijven hebben.

Maar ook jonge gezinnen krijgen hier hun plaats. We bouwden de kinderopvang stevig uit, en zullen hier verder op blijven inzetten zodat er geen wachtlijsten komen in onze gemeente. In de al aangeduide gebieden voor woonuitbreiding voorzien we een gezonde mix van vrij aan te kopen bouwgronden en betaalbare huurwoningen. Mét speelgelegenheid in elke wijk.

We trekken ook enthousiast de kaart van kwalitatief onderwijs in eigen dorp, met de versterking van het lokale onderwijs van kleuterklas tot middelbaar.

Niemand mag door de mazen van het net glippen. Daarom investeren we onder andere in een inloophuis in Rupelmonde en een wijkwerking voor langdurig werkzoekenden. Via het oprichten van een adviesraad voor mensen met een beperking, houden we onze dienstverlening en ons beleid tegen het licht en gaan we op zoek waar mensen met een beperking uit de boot vallen. Het kan absoluut beter. We streven naar een zo inclusief mogelijk Kruibeke; een Kruibeke waarin iedereen meetelt, zonder in hokjes te denken.

Gezondheid is jouw en ons kostbaarste goed. De zorg ervoor moet dus voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom ijveren we bij al onze Kruibeekse zorgversterkkers (artsen, apotheken, kinesisten, ed), jou enkel nog het remgeld aan te rekenen. Zorg moet ook dichtbij zijn. Zowel in jouw hoofd als fysiek. Daarom stimuleren we ook in Kruibeke de uitbouw van een wijkgezondheidscentrum: verschillende zorgdisciplines, elkaar versterkend, onder één dak. We gaan voor multidisciplinaire samenwerkingsverbanden, waardoor de Kruibekenaar nog beter kan worden geholpen. We versterken ook ons opvanginitiatief voor (niet-begeleide minderjarige) asielzoekers. Want sociaal en warm beleid stopt niet aan onze voordeur. Onder leiding van de Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS), blijven we ons vastberaden en met de middelen die we hebben, inzetten voor de Derde Wereldlanden. Dat Kruibeke een vijfsterren-Oxfam-gemeente is, is dan ook maar een kleine vlag op onze grote solidaire lading.

SamenVoorKruibeke ziet zichzelf als een ploeg, een team, met maar één agendapunt : Kruibeke beter maken. Die ploeg, dat zijn wij en jullie samen. De burgemeester is onze coach; een coach die steeds klaarstaat, open communiceert, goed luistert, slim bijstuurt, fietst tussen zijn burgers en zijn beste mensen het veld in stuurt. En die beslist wanneer nodig.

SamenVoorKruibeke, dat is ‘de ploeg van de burgemeester’.
En oh ja, wij besturen én wonen hier geire. Effenaf!