logo samen voor kruibeke

Samen verder bouwen aan...
een goed bestuurd Kruibeke

Als plaatselijke partij, die geen onderdeel is van een nationale partij, maar een samenwerking tussen drie partijen en onafhankelijken, kan SamenVoorKruibeke zich voor 100% focussen op jouw lokale noden en bekommernissen. Wij zijn jouw rechtstreeks aanspreekpunt, met onze burgemeester die echt elke dag tussen de Kruibekenaren fietst en staat. Dankzij deze permanente wisselwerking tussen bewoners en bestuur, staat Kruibeke weer meer dan ooit op de rails.

In de zes jaar dat de ploeg van de burgemeester Kruibeke bestuurt, kon je al heel wat verandering zien en voelen. Onder andere in de verbeterde weginfrastructuur, het in orde stellen van onze gebouwen. Alvorens we echter ambitieuze plannen konden smeden, moesten we eerst in de coulissen werk maken van een gezonde financiële basis voor het Kruibeke van de 21ste eeuw. Dat vroeg z’n tijd, maar die basis is er nu. We kunnen de vele uitgetekende plannen, nu éindelijk realiseren. En die lijst is lang: jeugd- en sportinfrastructuur, een voor iedereen toegankelijk gemeentehuis, polyvalente gemeenschapsruimtes…

Dit alles zal bijdragen aan een nog aangenamer Kruibeke, maar dit vraagt ook geld. Jij draagt daar jaarlijks aan bij, en dat verdient onze dank en verantwoordelijkheid om er heel bewust mee om te springen. Op die manier kunnen we onze inhaalbeweging afronden, en na de komende bestuursperiode, eindelijk de druk van de belastingsketel nemen. Goed besturen betekent ook win-winsituaties creëren; zoals we doen door ons rusthuis onder te brengen in een samenwerking tussen het OCMW en vier buurgemeenten. Op die manier kunnen we onze senioren een betaalbare oude dag in ons eigen Kruibeke aanbieden. Zoals we doen door de bestaande infrastructuur (kerken bijvoorbeeld) een tweede functie te geven als culturele ontmoetingsplek. Of zoals we doen door met omliggende gemeenten samen te werken aan een circulatieplan om zwaar sluipverkeer uit onze gemeente te weren of om zo een nieuwe brandweerkazerne te bouwen.

Een goed bestuurde gemeente, is ook een gemeente die een degelijke dienstverlening biedt aan haar burgers, en tegelijk een goede werkgever is. Daar hoort een vernieuwd gemeentehuis bij waar het prettig om werken is; dat nu wél vlot toegankelijk zal zijn voor alle Kruibekenaren, maar waar je ook vlot alle nodige informatie en steun vindt die je nodig hebt. Voor verenigingen, organisaties en bij grote activiteiten stellen we één aanspreekpunt aan – de evenementencoërdinator – voor al jouw vragen. Gedaan met verschillende aanvragen en zich een weg banen in het doolhof aan diensten. ‘Heerlijk helder’, ook in Kruibeke.

En Kruibeke kan alleen maar nog meer Kruibeke worden, wanneer we jouw stem mee in rekening brengen. Wat de voorbije zes jaar ook al resulteerde in aangepaste, en dus breed gedragen plannen. In de komende bestuursperiode versterken we jouw inspraakmogelijkheden nog meer door adviesraden uit te bouwen en burgerinitiatieven te ondersteunen. Want voor SamenVoorKruibeke zijn mondige, actieve burgers géén bedreiging, maar een zégen.

Via het gemeentelijk infoblad houden we je goed op de hoogte. Maar we mikken ook breder, met onder andere een toeristisch magazine. Want Kruibeke is geen ‘eiland’ meer, en dat dragen we graag samen met jou uit.

SamenVoorKruibeke ziet zichzelf als een ploeg, een team, met maar één agendapunt : Kruibeke beter maken. Die ploeg, dat zijn wij en jullie samen. De burgemeester is onze coach; een coach die steeds klaarstaat, open communiceert, goed luistert, slim bijstuurt, fietst tussen zijn burgers en zijn beste mensen het veld in stuurt. En die beslist wanneer nodig.

SamenVoorKruibeke, dat is ‘de ploeg van de burgemeester’.
En oh ja, wij besturen én wonen hier geire. Effenaf!